fbpx
“Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju.” – Nikola Tesla
Uputa za korištenje

Ispravno otvaranje filtera euro slavine

Pročitajte u potpunosti ove informacije prije otvaranja filtera!

 

 

 1. korak

Postavite isporučeni poseban ključ na podnožje filtera.

 1. korak

Okretanjem odvijte filter.

 1. korak

Uklonite stari uložak i umetnite novi na isti način. Možete i regenerirati uložak filtera u skladu s uputama za uporabu.

 1. korak

Pomoću ključa ponovno zavijte novi uložak u kućište filtera.

 

Sada možete pažljivo očistiti površinu mikrospiralnog uloška mekom četkom (ili nečim sličnim) i regenerirati ga prema uputama. Uložak mikrospiralnog filtera se zatim ponovno može pravilno umetnuti. Filter je ponovno spreman za upotrebu.

 

Napomene!

 • koristite rukavice iako na slici nisu prikazane
 • prije otvaranja filtera, obavezno stavite prikladan spremnik ispod njega kako bi se nakupila voda koja istječe!
 • uvjerite se kako je dovod vode zatvoren, prije otvaranja filtera
 • S filterom se mora postupati pažljivo. Izbjegavajte uporabu sile!
 • nakon ponovnog sastavljanja, vodu treba pažljivo uključiti kako bi se provjerilo jesu li svi dijelovi dobro i čvrsto spojeni!
 • ako se brtva pokvari tijekom rada ili su na njoj vidljiva oštećenja, ne smije se ponovno koristiti. Kontaktirajte nas za zamjenu!
 • ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nepravilno rukovanje!
 • ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se.