fbpx
“Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju.” – Nikola Tesla
Najbolji filteri za vodu

OPĆI UVJETI I PRAVA KORIŠTENJA

  1. Uvodne odredbe
   VUMA obrt za trgovinu i usluge
   vl . Matija Vusić
   Ive Serdara 11d, 10168 Zagreb – Hrvatska (dalje u tekstu: Vuma obrt za trgovinu i usluge) pruža interaktivnu online uslugu putem Internetskih stranica na domeni www.vuma.hrUsluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve Internetske stranice koje se nalaze unutar domene Vuma.hr. Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane Krajnjih korisnika.
   Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu s njima.
   Pravo korištenja Internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.
   Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje isl.), događaja više sile te Vuma obrt za trgovinu i usluge ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
   Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti, različitu veličinu ili razliku boja u prikazu na ekranu korisnika, ili tipografske pogreške. Vuma obrt za trgovinu i usluge ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Vuma obrt za trgovinu i usluge .
   Vuma obrt za trgovinu i usluge pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Vuma obrt za trgovinu i usluge je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Vuma obrt za trgovinu i usluge može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.
   Vuma obrt za trgovinu i usluge pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.
  2. Promjena uvjeta korištenja
   Vuma obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah u trenutku objavljena istih na internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.
   Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, pretpostavlja se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.
  3. Računalna oprema
   Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Vuma obrt za trgovinu i usluge a te sve sa tim povezane troškove. Vuma obrt za trgovinu i usluge nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.
  4. Ponašanje krajnjeg korisnika
   Ove Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama privatno su vlasništvo Vuma obrt za trgovinu i usluge
   Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske, kao i zemalja u kojoj se pojedina dodatna interakcija odvija.
   Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu Vuma obrt za trgovinu i usluge i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge , sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Vuma obrt za trgovinu i usluge -u.
   Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Vuma obrt za trgovinu i usluge a ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.
  5. Intelektualno vlasništvo
   Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali idr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge , ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Vuma obrt za trgovinu i usluge je registrirani žig tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Vuma obrt za trgovinu i usluge također je i vlasnik imena i logotipa Big Win, kao i različitih domena u upotrebi. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo njihovih nositelja. Vuma obrt za trgovinu i usluge je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.
   Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge strogo je zabranjeno.
   Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge i nositelja autorskog prava.
   Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.
   Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.
   Vuma obrt za trgovinu i usluge ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.
   Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te daje izričito tvrtki Vuma obrt za trgovinu i usluge besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.
   Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge , kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.
  6. Licence i žigovi
   Objavom na ili putem Internetskih stranica Krajnji korisnik je tvrtki Vuma obrt za trgovinu i usluge dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.
   Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Vuma obrt za trgovinu i usluge i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.
  7. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti
   Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni tvrtka Vuma obrt za trgovinu i usluge , njene podružnice, matične kompanije, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.
   Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Vuma obrt za trgovinu i usluge nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.
   Ni u kojem slučaju tvrtka Vuma obrt za trgovinu i usluge , ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.
   Uz prethodno navedene uvjete, ni tvrtka Vuma obrt za trgovinu i usluge , niti vladajuće društvo, niti njene podružnice, pružatelji informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.Tvrtka Vuma obrt za trgovinu i usluge nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge .

   Vuma obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. Vuma obrt za trgovinu i usluge ni u kom slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama.

   Vuma obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka Vuma obrt za trgovinu i usluge , prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili Korisničkih računa uvjeti neće prestati vrijediti između Krajnjeg korisnika i Vuma obrt za trgovinu i usluge.

   Vuma obrt za trgovinu i usluge namjerava koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Vuma obrt za trgovinu i usluge ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

  8. Nadzor sadržaja i komunikacije
   Vuma obrt za trgovinu i usluge ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio ovih Internetskih stranica, kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge , kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Vuma obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Vuma obrt za trgovinu i usluge nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.
   Vuma obrt za trgovinu i usluge ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. Vuma obrt za trgovinu i usluge ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Vuma obrt za trgovinu i usluge daje. Dostavljanjem informacija, Vuma obrt za trgovinu i usluge ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.
  9. Privatnost
   Krajnji korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Vuma obrt za trgovinu i usluge a mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.
   Vuma obrt za trgovinu i usluge ne kontrolira i/ili autorizira sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim zajednicama te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.
  10. Tajnost podataka
   Vuma obrt za trgovinu i usluge ne želi primati povjerljive ili informacije koje se tiču vlasništva, od Korisnika, preko ove Web stranice. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje Vuma obrt za trgovinu i usluge u tretirati će se kao da NISU povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala Vuma obrt za trgovinu i usluge u, kao Korisnik dajete Vuma obrt za trgovinu i usluge u neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da Vuma obrt za trgovinu i usluge može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Međutim, Vuma obrt za trgovinu i usluge neće objaviti ime Korisnika ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo dozvolu Korisnika da koristimo vaše ime; ili (b) uz prethodnu obavijest Korisniku da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeno zajedno s vašim imenom; ili (c) smo obavezni to učiniti po zakonu.
   Bilo kakva vrsta komunikacije krajnjeg korisnika smatra se da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će Vuma obrt za trgovinu i usluge tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.
   Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internetskim stranicama, Krajnji korisnik daje tvrtki Vuma obrt za trgovinu i usluge pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o povjerljivosti podataka tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge .
   Materijali koji su poslani ili dostupni putem Internetskih stranica nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem Internetske stranice ovlašćujete Vuma obrt za trgovinu i usluge i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.
  11. Naknada štete
   Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Vuma obrt za trgovinu i usluge , njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.
  12. Sadržaj trećih strana
   Vuma obrt za trgovinu i usluge , kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge . Vuma obrt za trgovinu i usluge , niti treći pružatelji informacija ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
   Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koji predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s tvrtkom Vuma obrt za trgovinu i usluge , tvrtka Vuma obrt za trgovinu i usluge ne autorizira te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge , ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima Vuma obrt za trgovinu i usluge neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internetskih stranica.
   Internet stranice Vuma obrt za trgovinu i usluge a sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane tvrtke Vuma obrt za trgovinu i usluge sadržaja na stranicama trećih strana te Vuma obrt za trgovinu i usluge izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana.
  13. Odricanje od prava
   Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.
  14. Rješavanje sporova
   Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
   Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.
  15. Primjena uvjeta korištenja
  16. Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 15.07.2020. godine do opoziva od strane Vuma obrt za trgovinu i usluge.
FILTRIRAJTE VODU

Prednosti filtrirane vode

Uklanjanje klora

Voda je zdravija jer se otklanja klor. Voda bazena nije za piće jer je klor štetan za ljude. Ipak, voda iz slavine sadrži klor, stoga je najbolje da filtrirate svoju vodu prije nego što ju natočite u čašu.

Detoksifikacija

Sprječite ulazak u vaše tijelo više od 2100 raznih toksina koji su vjerojatno prisutni u prljavoj vodi. Vaši bubrezi će ispravno funkcionirati u detoksikaciji vašeg tijela kada pijete filtriranu vodu.

Očuvanje kvalitete vode

Filtriranjem vode uklanjate zagađivače u vodi, što znači da se tekućina manje „kvari“. Voda postaje ustajala vremenom zbog supstanci u njoj, a ne zbog same vode. Filtriranje vode uklanja tvari koje se raspadaju ili propadaju tijekom vremena.

PRODAJA

Trebate pomoć kod naručivanja?

Naručite odmah

+385 99 4823 423

VUMA.hr

Ive Serdara 11d, 10168 Zagreb, Hrvatska

Naručite svoj filter za vodu već danas